กองทุนโอเปกเปิดตัวหุ้นกู้ SDG ภูมิใจระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังเป็นทุนส่งเสริมการพัฒนา

ห้ามเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการทำเช่นนั้นจะผิดกฎหมาย เอกสารเผยแพร่นี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือการชักชวนใด ๆ เพื่อซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจอื่นใด

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund for International Development) สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ประกาศราคาหุ้นกู้ที่เพิ่งออกใหม่ในตลาดเงิน โดยใช้กรอบหุ้นกู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และมีเครดิต อกริโคล ซีไอบี (Credit Agricole CIB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนแต่เพียงผู้เดียว หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนแบบจ่ายดอกเบี้ยคงที่อายุ 3 ปีนี้ได้รับความต้องการเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั่วโลก ส่งผลให้ระดมทุนได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำไปเป็นทุนสนับสนุนหรือชำระหนี้โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการหลัก ๆ ที่สอดรับกับพันธกิจการพัฒนาหลายภาคส่วนของกองทุนโอเปก และมีบทบาทโดยตรงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หุ้นกู้ดังกล่าวดึงดูดความสนใจในวงกว้าง โดย 52% ของนักลงทุนมาจากยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) 27% จากเอเชียแปซิฟิก (APAC) และ 21% จากอเมริกาเหนือ (NAM) เมื่อแยกตามประเภทนักลงทุนแล้ว ธนาคารกลางและสถาบันทางการคิดเป็นสัดส่วน 62% ธนาคาร 19% ผู้จัดการสินทรัพย์ 9% และประกัน/กองทุนบำเหน็จบำนาญ 8%

การกระจายทางภูมิศาสตร์

แบ่งตามประเภทนักลงทุน

ดร. อับดุลฮามิด อัลคาลิฟา (Dr. Abdulhamid Alkhalifa) ผู้อำนวยการใหญ่กองทุนโอเปก กล่าวว่า “การที่หุ้นกู้อ้างอิงของเราได้รับความต้องการอย่างมาก เป็นเครื่องพิสูจน์ความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อกองทุนโอเปก และภารกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีมาอย่างยาวนานของเรา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันความต้องการที่จะลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลกด้วย ในยามที่ความต้องการเงินทุนเพื่อการพัฒนามีมากขึ้น กองทุนโอเปกมีความภูมิใจที่บรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งจะช่วยให้เราระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประเทศพันธมิตรของเราได้ กองทุนโอเปกมีประวัติผลงานยาวนานถึง 47 ปีในการส่งมอบผลการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ และเงินทุนที่เพิ่มเข้ามานี้จะช่วยให้เราสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้”

กองทุนโอเปกกำลังจัดหาเงินทุนให้กับโครงการพัฒนาในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางตามความร่วมมือใต้-ใต้ เงินที่ได้จากหุ้นกู้จะจัดสรรตามเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดไว้ในกรอบหุ้นกู้ SDG ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การจ้างงาน และพลังงานหมุนเวียน กรอบการทำงานนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนปี 2564 หลักการพันธบัตรสีเขียวปี 2564 และหลักการพันธบัตรเพื่อสังคมปี 2564 ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) และได้รับความเห็นเชิงบวกจากผู้ให้บริการความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระอย่างซัสเทนนาไลติกส์ (Sustainalytics) แล้ว

ความสำเร็จในการเปิดตัวหุ้นกู้อ้างอิงนี้ได้รับการสนับสนุนจากการที่กองทุนโอเปกได้อันดับ AA+ (มีเสถียรภาพ) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) และ AA (เป็นบวก) จากเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรอบคอบในเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน การจัดสรรเงินทุนที่ดีเยี่ยม สภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ตลอดจนความหลากหลายของสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์

ทาเร็ก เชอร์ลาลา (Tarek Sherlala) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กองทุนโอเปก ฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน กล่าวเสริมว่า “ทรัพยากรทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะช่วยให้เรายกระดับผลลัพธ์ในประเทศคู่ค้าได้ และช่วยเพิ่มผลกระทบจากการพัฒนาของเรา การสนับสนุนจากนักลงทุนทั่วโลกจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านเครดิตของเรา และขับเคลื่อนเราไปสู่ขั้นใหม่ในการส่งมอบความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ส่งผลกระทบอย่างยั่งยืน”

มาร์ทีน มิลส์ (Martine Mills) หัวหน้าฝ่ายระดมทุนของกองทุนโอเปก กล่าวว่า “การประกาศราคาหุ้นกู้นี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับกองทุนโอเปก และเป็นผลจากการทำงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายปี ความสำเร็จในการเปิดตัวหุ้นกู้ของเราในสภาวะตลาดปัจจุบันเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถืออันแข็งแกร่งของเรา เรายินดีที่ได้เข้าร่วมกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีที่ออกตราสารในตลาดทุน สิ่งนี้เป็นความก้าวหน้าสำคัญในการก่อตั้งโปรแกรมการกู้ยืมของเรา และเราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับนักลงทุนต่อไปในอนาคต”

ผู้จัดการในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้แก่ ซิตี้ (Citi), เครดิต อกริโคล, โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs), โนมูระ (Nomura) และทีดี ซิเคียวริตีส์ (TD Securities)

เอ็บบา เว็กซ์เลอร์ (Ebba Wexler) กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย SSA DCM ของซิตี้ กล่าววา “นี่ถือเป็นความสำเร็จอันโดดเด่นในการทำธุรกรรมตลาดทุนครั้งแรกของกองทุนโอเปก การระดมทุนครั้งแรกได้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีนักลงทุนกว่า 40 รายนั้นเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจ และเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วหลังจากที่ได้ดำเนินการทางการตลาดมาทั่วโลก”

ต็องกี คลาแควง (Tanguy Claquin) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของเครดิต อกริโคล ซีไอบี กล่าวว่า “ความสำเร็จของการออกตราสารสำคัญนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านเครดิตของกองทุนโอเปก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังถือเป็นการทำธุรกรรมมาตรฐานสาธารณะครั้งแรกที่ได้ผลลัพธ์โดดเด่น นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสถานะระยะยาวของกองทุนโอเปกในตลาดทุนระหว่างประเทศ และสร้างโปรแกรมการระดมทุนที่หลากหลายตามแนวทางพัฒนาทั่วโลกของกองทุนฯ ธุรกรรมครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของกองทุนโอเปกต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย”

ลาร์ส ฮัมเบิล (Lars Humble) กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่าย SSA ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า “นี่เป็นการทำธุรกรรมมาตรฐานครั้งแรกและประสบความสำเร็จสำหรับกองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วม ผู้ออกตราสารได้ร่วมมือกับว่าที่นักลงทุนจนได้ผลงานมากมายในช่วงเวลาหลายเดือน และเป็นเรื่องดีที่ได้ผลตอบรับที่ทั้งมีคุณภาพและหลากหลายหลังจากที่ได้เตรียมการมาอย่างดี ข้อตกลงขนาด 1 พันล้านดอลลาร์ ณ ระดับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 0.05% ของกรอบราคาเบื้องต้นที่คิดเอาไว้นั้น เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อชื่อและความสำเร็จโดยรวมของการทำธุรกรรมนี้”

สเปนเซอร์ โดฟ (Spencer Dove) กรรมการผู้จัดการของโนมูระ กล่าวว่า “โอกาสในการนำเครดิตใหม่เข้าสู่ตลาดนั้นหายากอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครดิตข้ามชาติที่มีประวัติการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นนี้ ความสำเร็จในวันนี้สะท้อนให้เห็นผลงานสำคัญที่ดำเนินการโดยทีมกองทุนโอเปก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ปี 2573 และการก้าวขึ้นเป็น MDB ที่โดดเด่นในตลาดทุน คุณภาพและความหลากหลายของคำสั่งซื้อเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของงานที่ดำเนินการ รวมถึงการมีส่วนร่วมเชิงบวกจากชุมชนตราสารหนี้ทั่วโลก”

ลอรา โอคอนเนอร์ (Laura O’Connor) กรรมการผู้จัดการฝ่ายกำเนิดสินทรัพย์และตัวกลางของทีดี ซิเคียวริตีส์ ในดับลิน กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้นี้จะทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสภาพคล่อง ซึ่งกองทุนโอเปกสามารถสร้างสถานะของตนในตลาดดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไปได้ โดยเมื่อประเมินระดับความต้องการในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกแล้ว การเข้าถึงตลาดตราสารหนี้สำหรับธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอีกแห่งเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเงินทุนไปสู่โครงการที่สร้างผลกระทบได้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ”

เกี่ยวกับกองทุนโอเปก

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund for International Development หรือ OPEC Fund) เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่จัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรทำงานร่วมกับพันธมิตรประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั่วโลก กองทุนโอเปกก่อตั้งขึ้นในปี 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างชุมชน และส่งเสริมผู้คน งานของเราเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน (โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จนถึงปัจจุบัน กองทุนโอเปกได้มอบเงินทุนมากกว่า 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการพัฒนาในกว่า 125 ประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ฟิทช์ (Fitch) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนโอเปกไว้ที่ AA+/Outlook Stable ขณะที่เอสแอนด์พี (S&P) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนโอเปกไว้ที่ AA/Outlook Positive ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นความจริงสำหรับทุกคน

หมายเหตุสำคัญ

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (“หลักทรัพย์”) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาค.ศ. 1933 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากจะขายให้บุคคลที่มีเหตุสมควรเชื่อว่าเป็นผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกำหนด (“QIB”) ตามที่กำหนดไว้ในกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (“กฎ 144A”) ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ (“QP”) เช่นกันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2(a)(51) ในพระราชบัญญัติบริษัทการลงทุนค.ศ. 1940 ของสหรัฐฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยอิงจากกฎ 144A หรือการยกเว้นอื่น ๆ หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกา

ผู้รับเอกสารเผยแพร่นี้ซึ่งตั้งใจจะซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในอนาคตโปรดทราบว่า การซื้อหรือจองซื้อใด ๆ จะประเมินจากข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือชี้ชวนพื้นฐานลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ประกอบกันนี้ (เรียกรวมกันว่า “หนังสือชี้ชวนพื้นฐาน”) รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้และใบแจ้งราคาที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในสหราชอาณาจักร เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และมีเป้าหมายอยู่ที่ (i) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่อยู่ในมาตรา 19(5) ของพระราชบัญญัติบริการและตลาดเงิน ค.ศ. 2000 (ส่งเสริมการเงิน) คำสั่ง 2005 (“คำสั่ง”) หรือ (ii) หน่วยงานที่มีมูลค่าสุทธิสูง และบุคคลอื่น ๆ ที่อาจอยู่ภายใต้มาตรา 49(2)(a) ถึง (d) ของคำสั่ง (บุคคลดังกล่าวทั้งหมดรวมกันเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ในสหราชอาณาจักรนั้น การลงทุนหรือกิจกรรมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้จะมีให้เฉพาะและจะมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บุคคลใดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรกระทำหรืออาศัยสิ่งพิมพ์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ในเอกสารนี้

ตลาดเป้าหมายของผู้ผลิต (การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ MIFID II/UK MIFIR) คือคู่ค้าและลูกค้ามืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น (ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมด) ไม่มีเอกสารข้อมูลสำคัญ (KID) EEA PRIIPs เนื่องจากไม่มีจัดจำหน่ายใน EEA ไม่มีเอกสารข้อมูลสำคัญ (KID) PRIIPs ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากผู้ออกได้รับการยกเว้นจากระเบียบ PRIIPs ของสหราชอาณาจักร

เพื่อขจัดข้อสงสัย กรอบหุ้นกู้ SDG ของผู้ออกตราสารหรือความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระที่เกี่ยวข้อง จะไม่รวมอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนพื้นฐาน หรือเนื้อหาอื่นใดที่อ้างถึงในเอกสารเผยแพร่นี้

การจัดอันดับไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ และอาจมีการแก้ไข ระงับ หรือเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยองค์กรที่จัดอันดับดังกล่าว

สื่อมวลชนติดต่อ

บาซัก ปาเมียร์ (Basak Pamir)
โทร: +43151564174
อีเมล: B.Pamir@opecfund.org

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1987104/OPEC_Fund_for_International_Development_Building.jpg
รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1987105/OPEC_Fund_for_International_Development_Director_General.jpg
อินโฟกราฟิก: https://mma.prnewswire.com/media/1987106/Distribution_by_Geography.jpg
อินโฟกราฟิก: https://mma.prnewswire.com/media/1987107/Distribution_by_Investor_Type.jpg
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1987108/OPEC_Fund_logo.jpg