กสอ. ชวนชมผลงาน Thailand Textiles Tag

กสอ. ชวนชมและต่อยอดทางการค้ากับการจัดแสดงผลงาน Thailand Textiles Tag
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมสินค้าสิ่งทอที่ได้รับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และต่อยอดทางการค้า ในบูธ Thailand Textiles Tag
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag อาทิ ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ กระเป๋า ถุงเท้า ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เป็นต้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายในงาน ร่วมเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่าย สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ร่วมสนุกรับของที่ระลึกภายในบูธ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายในงาน สัมมนาสร้างโอกาสใหม่ช่วยเอสเอ็มอีสิ่งทอไทยปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน (สุขุมวิท 23) โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับ Thailand Textiles Tag เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองต่าง ๆ มากขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 02 367 8279 , 02 367 8260 หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม โทร 0 2713 5492