กว่างซีส่งเสริมการสร้างท่าข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน

เผยรายชื่อ 29 โครงการที่สนับสนุนการสร้างท่าข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Port)

รายงานข่าวโดย CRIOnline

เมื่อไม่นานมานี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีนได้ประกาศรายชื่อ 29 โครงการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การค้าข้ามพรมแดน บริการเฉพาะทาง และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดิจิทัล โดยเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับอาเซียนในปี 2565

ในด้านบริการสาธารณะ มี 8 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เช่น มหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ในฟิลิปปินส์และเวียดนาม รวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลทางธุรกรรมจีน-อาเซียน เป็นต้น โดยกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ในฟิลิปปินส์และเวียดนามได้รับการจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล รวมถึงได้กระชับความร่วมมือเชิงดิจิทัลกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในส่วนของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มี 5 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก โดยหนึ่งในจำนวนนี้มีความโดดเด่นด้านการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน นั่นคือ ระบบตรวจสอบธรณีพิบัติภัยข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน ด้วยดาวเทียมเป่ยโตว (Beidou) ซึ่งสามารถตรวจสอบดินถล่มด้วยความแม่นยำสูง และตรวจสอบการผิดรูปของโครงสร้างอาคารด้วยความแม่นยำสูง ทั้งในกัมพูชา ลาว ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ด้านการค้าข้ามพรมแดน มี 3 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ระบบบริการบ่มเพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มบริการสินเชื่อข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน และแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการค้าจีน-อาเซียน

สำหรับบริการเฉพาะทาง มี 8 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เช่น ระบบอัจฉริยะสำหรับตรวจจับศัตรูพืชของชาน้ำมัน (Camellia oleifera) ในภูมิภาคล้านช้าง-แม่น้ำโขง แพลตฟอร์มบริการเสียงและภาษาเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าอัจฉริยะจีน-อาเซียน และฐานข้อมูลธรณีวิทยาอาเซียน สุดท้ายคือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดิจิทัล ซึ่งมี 5 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เช่น แพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการแพทย์แผนโบราณหลายช่องทางจีน-อาเซียน บริการผลิตและแปลภาพยนตร์และซีรีส์ด้วยเทคโนโลยี AI สำหรับประเทศในอาเซียน และงานสัปดาห์ละครจีน-อาเซียน (หนานหนิง)

PR_TH.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง