กรมการท่องเที่ยว เห็นโอกาสทอง ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวทำคลิป ต่อยอดโครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์

กรมการท่องเที่ยว เห็นโอกาสทอง ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวทำคลิป ต่อยอดโครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ตอบสนองนักท่องเที่ยว ก่อนเดินทางเที่ยวจริงเมื่อสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มผ่อนคลาย

กรมการท่องเที่ยว มองเห็นวิกฤติเป็นโอกาส ส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวสามารถทำการตลาดออนไลน์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยวตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความทันสมัย เข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขายกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการในชุมชนได้มากขึ้น
โดยภายหลังการจัดประกวดโครงการสุดยอดชุมชนนักชายออนไลน์ The Next Normal นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดี กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกวันนี้ ยังคงเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์โควิด-19 แม้การท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถเดินทางไปได้ แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องเดินทาง เพียงแค่ใช้การเที่ยวทิพย์ นำภาพสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆ ที่เคยไป บอกเล่าความประทับใจในการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ตลอดจนการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้หากสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น และมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มที่สนใจกับการท่องเที่ยวที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ห่างไกลจากผู้คน เดินทางสัมผัสธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิ์อยู่ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว
ที่คนทั่วไปยังไม่รู้จัก หรือเป็น Unseen แต่ก็ยังต้องระวังปฏิบัติตนเองตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางจะหาข้อมูลที่เที่ยวที่จะไปก่อน ซึ่งตรงนี้ทางกรมการท่องเที่ยวคิดว่าเป็นโอกาสทองที่ชุมชนท่องเที่ยวจะแนะนำชุมชนท่องเที่ยวตนเองผ่านการทำคลิป ทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้คนรู้จักและอยากมาเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการบอกกันปากต่อปาก
“แม้ว่ากิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์จะมีชุมชนที่ได้รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่กรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้ที่ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาร่วมอบรมกับโครงการนั้นจะไม่หายไปไหน และจะเกิดประโยชน์หากชุมชนพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ฝึกฝนบ่อยๆ และสามารถคิดต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทางความคิดให้เกิดขึ้นได้เอง สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่กรมการท่องเที่ยวต้องการเพราะนั่นคือการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายบุญเสริม ขันแก้ว กล่าว
#กรมการท่องเที่ยว #ชุมชนท่องเที่ยว #สุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ #สตูดิโอชุมชน #นักขายออนไลน์ #ชุมชน #โฮมสเตย์ #ชุมชน

พฤติกรรม1.jpg