กรมการท่องเที่ยว เปิดประเทศอัพเกรดแหล่องท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ขอเชิญหน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วม “เปิดประเทศ อัพเกรดแหล่งท่องเที่ยวไทย” ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยสมัครเข้าร่วมฟังการเสวนาปาถกฐาพิเศษ และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียด
• ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ยกระดับท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้ประชาชน” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• เสวนาหัวข้อที่ 1 เรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโอกาสประเทศไทย” เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วประเทศ
• เสวนาหัวข้อที่ 2 เรื่อง “เปิดประเทศอัพเกรดแหล่งท่องเที่ยวไทย” เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
สมัครเข้าร่วมเสวนาฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด)

#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว #แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน #พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

13256.jpg