กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ฟรี ผ่าน ‎ZOOM Cloud Meetings

กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤติ COVID-19”
-มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
-สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Content Marketing
-การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกจากกรมการท่องเที่ยว ลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code หรือ https://tiny.one/5mt3prh2
#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
#บริษัททัวร์ #โควิด19 #COVID19

เสริมสร้าง1.jpg