กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ประกาศผลการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม นายรังสรรค์ พลอยสด ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข” รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม นายภาคิณ ผู้กำจัด ชื่อผลงาน “ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างสุข” รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม นาย อรรถวินท์ ราชวงศ์ ชื่อผลงาน “Answer who ไขคำตอบ-ตอนรถไฟไทย” รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ ทีม นายณัฐพงษ์ บุญยรัตน์เสวี ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข” และทีม นางสาวกัลยรัตน์ หุ่นเครือ ชื่อผลงาน “น้องโบกี้ น้องโทมัส พาทัวร์” รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท ติดตามรับชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficialFanpage

1.1.jpg