ลืมเบอร์ My by cat เช็คได้นะ และนี่คือวิธีเช็คเบอร์ My by cat

my-by-CAT-Logo

ผมเป็นคนที่ขี้ลืมจดไว้ก็ลืมไว้ว่าจดแล้วเก็บไว้ที่ไหน ง่ายสุดคือเขียนบล็อกเก็บไว้ ไหนๆ ก็เขียนกันลืมให้ตัวเอง เลยเขียนไว้ในบล็อกเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆ ที่ใช้ซิม My by cat เหมือนกัน

ถ้าใครลืมเบอร์ My by cat แบบผมก็กดเบอร์ *99# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาเป็นเบอร์โทรของเราครับ

อีกวิธีคือโทรถาม Call Center ที่เบอร์ 02401-2222 กด 4

เบอร์สำหรับตรวจสอบอื่นๆ ของ My by cat

1. วิธีตรวจสอบยอดเงิน เบอร์ตนเอง แพ็กเกจ พื้นที่ใช้งาน และการเติมเงิน
– ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบันกด *902#
– ตรวจสอบเบอร์ของตนเองกด *99#
– ตรวจสอบแพ็กเกจหลักปัจจุบันกด *905*00#
หรือ *165*1#
– ตรวจสอบแพ็กเกจเสริมปัจจุบันกด *906*00#
– ตรวจสอบยอดการใช้บริการ และยอดคงเหลือกด *165*2#
ของแพ็กเกจหลักและเสริม
– ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานกด *97#
– เติมเงินกด *901*ตามด้วย PIN 16 หลัก #
2. วิธีเปิด/ปิด การใช้งาน Data
– เปิด การใช้งาน Dataกด *211*1*1#
หรือ *211#
– ปิด การใช้งาน Dataกด *211*1*2#
หรือ *106#
3. วิธีใช้บริการ Missed Call Alert (MCA)
– สมัครใช้บริการครั้งแรกกด *214*1#
– ยกเลิกบริการกด *214*0#
– สมัครใช้บริการซ้ำService is enabled, no charge, คุณได้เปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว
– ยกเลิกบริการซ้ำService is disabled, no charge, คุณได้ปิดใช้บริการ MCA อยู่แล้ว
4. วิธีใช้บริการโอนสาย รับสายซ้อน และพักสาย
– โอนสายทุกสายสนทนา (Forward all calls)
โอนสาย**21* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด#
ยกเลิก##21#
– โอนเมื่อไม่ได้รับสาย (Forward when not answered)
โอนสาย**61* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด#
ยกเลิก##61#
– โอนเมื่อไม่มีสัญญาณ (Forward when not reachable)
โอนสาย**62* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด#
ยกเลิก##62#
– โอนทุกกรณีที่รับสายไม่ได้, ไม่ว่าง (Forward when busy)
โอนสาย**67* ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโอนสาย กด#
ยกเลิก##67#
– รับสายซ้อน สลับสายคุย และพักสายเพื่อโทรออกเบอร์ใหม่
สมัคร*43#
ยกเลิก#43#
*อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. วิธียกเลิก SMS กวนใจ*137

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.