9krapalm.com

ประธานบริษัทลอนจีเรียกร้องความร่วมมือจากทั่วโลก เร่งการเปลี่ยนผ่านแหล่งพลังงานไปสู่ความยั่งยืนของโลก ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว

นาย Zhong Baoshen ประธานบริษัทลอนจี (LONGi) ได้กล่าวไว้ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี โดยกล่าวถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมด้านพลังงานทั่วโลก

ลอนจีได้ลงทุนไปแล้วกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 68,520 ล้านบาท) ในนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

การประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2566 ได้จัดขึ้น ณ มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม โดยมีหัวข้อการจัดประชุมเรื่อง “โลกที่ไม่แน่นอน: การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ามกลางความท้าทาย”

นาย Zhong Baoshen ประธานบริษัท ลอนจี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านพลังงานหมุนเวียน ได้กล่าวในงานเกี่ยวกับ “ความขาดแคลนในการจัดหาพลังงานทั่วโลก” ระหว่างการประชุมประจำปี และได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของลอนจี ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก

นาย Zhong กล่าวย้ำถึงหัวข้อการประชุมประจำปีของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในปีนี้ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความร่วมมือและการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีเพิ่มมากขึ้น “ทัศนคติที่เปิดกว้างและครอบคลุมเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก และเราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในระดับโลก ตลอดจนการค้าเสรี” ซึ่งในระหว่างการอภิปราย คุณ Zhong เข้าร่วมกับผู้ร่วมอภิปรายคนอื่น ๆ ได้แก่ นาย Ernie Thrasher ตำแหน่งผู้อำนวยการ Xcoal Energy & Resources, นาย Denis Depoux ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสากลของบริษัท Roland Berger, นาย Gianni Di Giovanni ตำแหน่งประธานบริษัทและรองประธานบริหารของบริษัท Eni China BV และนาย Joel RUET ประธานบริษัท Bridge Tank

นาย Zhong ได้กล่าวว่า โลกกำลังพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานและกระบวนการลดคาร์บอน “ในปี 2565 ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดหาพลังงานทั่วโลก ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความยืดหยุ่นของพลังงานหมุนเวียน” นาย Zhong กล่าวเสริมว่า เขาเล็งเห็นว่าการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและปรับเปลี่ยนระบบพลังงานให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

นาย Zhong กล่าวอีกว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ มีโซลูชั่นที่ยืดหยุ่น “การกระจายแสงอาทิตย์จากทั่วทุกมุมโลกมีความสมดุลและเท่าเทียมกันได้มากกว่าพลังงานดั้งเดิม และทุกคนสามารถเข้าถึงได้” และ “การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในวงกว้างสามารถช่วยพัฒนาการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและยกระดับการทำงานร่วมกันทั่วโลกในอนาคต”

“พลังงานสะอาดและราคาที่จับต้องได้” (SDG7) เป็นสิ่งสำคัญต่อโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมดสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อผลักดันให้โลกก้าวไปสู่อนาคตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนต้นทุนด้านพลังงานสะอาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องคือรากฐานของความเท่าเทียมด้านพลังงานในระดับโลก

นาย Zhong กล่าวถึงความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญของโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน “ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวทั่วโลกมีความเป็นไปได้ เราสามารถเพลิดเพลินกับพลังงานสีเขียวที่มีราคาถูกลง ไปพร้อม ๆ กับช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง จนสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ลอนจีได้ลงทุนมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ลงอีก อีกทั้งยังไม่หยุดยั้งในการคิดค้น สถานการณ์ในการใช้งานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ PV”

จากสถิติที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าในปี 2565 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใหม่ในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 41.4 กิกะวัตต์ (GW) พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาแทนที่ก๊าซธรรมชาติในฐานะแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญในยุโรป ซึ่งในปี 2565 กำลังการผลิตติดตั้งทั่วโลกสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ทะลุไปเกินกว่า 1,000 กิกะวัตต์ (GW) ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในบางภูมิภาคลดลงเหลือเพียง 1.5 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้น

ลอนจี และ Centre Int ได้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่หลักสำหรับการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ด้วยการติดตั้ง BIPV หรือผลิตภัณฑ์ PV แบบบูรณาการกับอาคารติดตั้งบนหลังคาอาคาร

การผสมผสานโซลูชั่น BIPV เช่น กระจก PV และที่จอดรถ PV ทำให้การประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวสามารถปรับการจัดงานประจำปีในอนาคตให้เป็นในแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจากการติดตั้งแผง BIPV บนหลังคาในเกาะไห่หนานทางตอนใต้ของประเทศจีน สามารถผลิตไฟฟ้าสีเขียวได้มากกว่า 5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2047356/Picture1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2047355/Picture2.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2047354/Picture3.jpg

Exit mobile version