9krapalm.com

Yili ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง

ในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of the Girl: IDG) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี บริษัท Yili Group แบรนด์ Cute Star และโครงการ “Yili Ark” ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งจีนตะวันตก และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชนบทแห่งประเทศจีน เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล “Let there be love for every girl” ภายใต้โครงการ “Yili Ark” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ขยายโครงการนี้ไปยังต่างประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิง โดยมีการเปิดตัวในหลายโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงในประเทศจีน เมียนมา อินโดนีเซีย และไทย และจะขยายสู่สถานศึกษา “Yili Safe Campus” กว่า 500 แห่งทั่วประเทศจีน

เมื่อปี 2554 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 11 ตุลาคมเป็นวันเด็กผู้หญิงสากล เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและสนับสนุนสิทธิของเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงเสียเปรียบ เนื่องจากขาดโอกาสที่เท่าเทียม และขาดการเข้าถึงทรัพยากร อีกทั้งยังมีความเปราะบางต่อปัญหาสังคมมากกว่า ซึ่งความรุนแรงต่อเด็กที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ทำให้จำเป็นต้องมีแผนการป้องกันและตอบสนองที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว Yili จึงได้ออกแบบท่ากายบริหารประกอบดนตรี “NONO” Radio Calisthenics ที่ทำตามได้ง่ายและดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ โดยรวมท่าออกกำลังกายตอนเช้าเข้ากับบทเพลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีแผ่นแปะกันยุง “NONO” พร้อมภาพประกอบที่สอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าส่วนใดของร่างกายที่ไม่ควรให้ผู้อื่นสัมผัส

โรงเรียนประถมไท่เฉิน ในมณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน เป็นหนึ่งใน “Yili Safe Campus” และเป็นสถานศึกษานำร่องที่ Yili ร่วมกับสำนักงานการศึกษาและสำนักงานการกีฬาในพื้นที่ เข้าไปแนะนำ “NONO” Radio Calisthenics ครูเหลียงเว่ยปิง กล่าวว่า กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงนี้มีประโยชน์ เพราะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมทักษะการป้องกันตัวให้แก่เด็ก ๆ

เพลง “NONO” Radio Calisthenics ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนในเมียนมา อินโดนีเซีย และไทย โดย Yili ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชนบทแห่งประเทศจีน นำ “NONO” Radio Calisthenics ไปสอนนักเรียนหญิงในเมียนมา ซึ่ง น.ส.โม มยิน นเว อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนประถมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลข 18 ในย่างกุ้ง เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบนมกล่องจำนวน 48,000 กล่องให้แก่โรงเรียน 10 แห่งในเขต Hlaingthaya ของเมืองย่างกุ้งอีกด้วย

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาหมายเลข 9 ในตอนกลางของกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ Yili ที่สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักปกป้องและรักตัวเอง รวมทั้งนำไอศกรีม Joyday มาแจกเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล” ขณะที่แบรนด์ Cremo ในเครือของ Yili ได้ไปแนะนำ “NONO” Radio Calisthenics และแจกไอศกรีมแสนอร่อยให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

Yili มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ไม่แสวงผลกำไร บริษัทเปิดตัวโครงการความปลอดภัยสำหรับเด็กที่มีชื่อว่า “Yili Ark” เมื่อปี 2555 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน โครงการได้ขยายเข้าสู่โรงเรียนมากกว่า 500 แห่งในประเทศจีน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาทิ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ความปลอดภัยส่วนบุคคล และการป้องกันการจมน้ำ เป็นต้น Yili จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง ตลอดจนเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรในโครงการไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งให้ความรู้แก่พลเมืองและการศึกษาในโรงเรียน เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับเด็ก ๆ

เกี่ยวกับ “Yili Ark”:

“Yili Ark” เป็นโครงการการกุศลเพื่อการศึกษาที่สนับสนุนการเติบโตและความปลอดภัยของเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจาก Yili และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งจีนตะวันตก นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2555 “Yili Ark” ได้จัดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับเด็กกว่า 70 หลักสูตรให้แก่เด็ก 300,000 คน ตลอดจนครูและผู้ปกครอง หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เกือบ 20 หัวข้อ เช่น การป้องกันการลักพาตัว การปฏิบัติตัวเมื่อหลงทาง การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย การจมน้ำและความรุนแรง การจราจรและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1917094/image_1.jpg
คำบรรยายภาพ – Yili เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1917095/image_2.jpg
คำบรรยายภาพ – Yili เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล

Exit mobile version