9krapalm.com

TOA ไม่ทิ้งกัน มอบยิปซัมสร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA จึงเร่งมอบความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ด้วยการมอบแผ่นยิปซัมบอร์ด “แบรนด์ TOA Gypsum” เพื่อมาสร้างเป็นแผงกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี เป็นวัสดุทนไฟ และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ กว่า 50 แห่ง จำนวนแผ่นยิปซัมกว่า 2,000 ชุด รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท

โรงพยาบาลสนามที่รับมอบ อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมพลาธิการ ทหารบก โรงพยาบาลสนาม ทบ. (ปตอ.1 พัน7) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 9 จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาภูติอนันต์2 บางนา โรงพยาบาลชุมพร ศูนย์ปฏิบัติการดูแลตำรวจ จ.ยะลา โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลสนามราชมงคลล้านนา จ.ตาก ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี โรงพยาบาลจิตเวช พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลสนาม ราชประชาสมาสัย ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์ ศูนย์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

TOA ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มกำลังในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ พร้อมดำเนินธุรกิจเคียงคู่พันธมิตรทุกภาคส่วน และเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนช่วยให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว.… #TOAไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19

Exit mobile version