9krapalm.com

TCCTA จัดงาน “TCCTA Contact Center Awards 2022” พร้อมยกระดับขีดความสามารถคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยสู่สากล

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) ศูนย์กลางการประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของสมาชิกและผู้บริโภค จัดงานประกาศผลรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2022” โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กร(Corporate) แบ่งเป็น 10 ประเภท 52 รางวัล และประเภทบุคคล (Individual) แบ่งเป็น 4 ประเภท 67 รางวัล และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 120 รางวัล เพื่อส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่ระดับสากล ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก จากเดิมที่เติบโตตามแนวโน้มโลกดิจิทัลอยู่แล้ว เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้จำนวนเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเติบโตของคอนแทคเซ็นเตอร์ไม่ได้เติบโตแค่จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี จากเดิมการทำงานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องสร้างแบบ Centralized Center รวมกันจำนวนมากมีระบบรองรับมากมาย กลายเป็นแบบ Decentralized Center กระจายไปตามแต่ละภูมิภาค ทำให้เกิดการสร้างงานในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ มากมาย หรือการทำระบบ Contact Center Anywhere ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก ทำให้การทำงานยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการบริหารดูแลพนักงานจำนวนมากก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี โดยไม่จำเป็นต้องนำคนจำนวนมากมาจัดกิจกรรมรวมกันในที่เดียวแล้ว”
“ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จากเดิมที่
ใช้เสียงสนทนากันทางโทรศัพท์เท่านั้น ก็เริ่มมีการติดต่อกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้ง อีเมล, แชท, โมบายแอปพลิเคชัน จนปัจจุบันหลายแห่งใช้ Chatbot ที่เป็น AI มาช่วยให้บริการขั้นพื้นฐานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหน มนุษย์ยังคงต้องการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดอยู่ดี ดังนั้นความต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ ก็จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน”

ในปีนี้ รางวัล TCCTA Contact Center Awards 2022 ได้แบ่งออกรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กร (Corporate) และประเภทบุคคล (Individual) ดังนี้

รางวัลประเภทองค์กร (Corporate) ได้แก่
1. The Best Contact Center of the Year
2. The Best Customer Satisfaction Contact Center
3. The Best Professional Management Contact Center
4. The Best Work Flow Contact Center
5. The Best Effective Software Contact Center
6. The Best Effective Technology Contact Center
7. The Best Human Care Contact Center
8. The Best Facilities Contact Center
9. The Best Social Media Contact Center
10. The Best Corporate Social Responsibility Contact Center

รางวัลประเภทบุคคล (Individual) ได้แก่
1. The Best Contact Center Manager Awards of The Year
2. The Best Contact Center Supervisor of the Year
3. The Best Contact Center Support Professional of The Year
4. The Best Contact Center Agent Awards of The Year (Agent Tele-Service)

งานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2022 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับผู้ชนะการประกวดรางวัล The Best Contact Center of The Year 2022 ประเภท Corporate ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Over 100 seats) และ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (Under 100 seats) จะได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ASIA PACIFIC 2022 เพื่อต่อยอดมาตรฐานในอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยสู่ระดับสากล
และเพื่อตอกย้ำในการผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2565 นี้ สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด CCAPAC Contact Center Awards 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 10 บริษัทยังมีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวงานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2022 ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th

Exit mobile version