RentSpree PropTech Startup ฝีมือคนไทย คว้าเงินลงทุนรอบซีรีส์ A 250 ล้านบาท ดันมูลค่าธุรกิจสูงถึง 1

HIGHLIGHT – RentSpree ระดมทุน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบซีรีส์ A นำโดย 645 Ventures – เงินลงทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อการต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น – RentSpree ตั้งเป้าขยายทีมพัฒนาในไทยเป็น 300 ค… อ่านเพิ่ม