9krapalm.com

Porcela (พอร์ซเซล่า) “ปันสุขสู้ภัยโควิด-19” ปีที่2

Porcela (พอร์ซเซล่า) เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปันสุขสู้ภัยโควิด-19”อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบถังออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เงินบริจาค ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อาทิ มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิวัดสวนแก้ว ฯลฯ พร้อมเร่งขยายความช่วยเหลือไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิลและสินค้าเกี่ยวเนื่อง กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรง และกระจายไปทั่วประเทศ บริษัทจึงได้สานต่อโครงการ“ปันสุขกู้ภัยโควิด-19 จาก กระเบื้อง Porcela (พอร์ซเซล่า)” เป็นปีที่ 2 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 และผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มอบถังออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เงินบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ อาหารกล่อง อาหารแห้ง นม น้ำ ขนม ให้กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิวัดสวนแก้ว สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิกระจกเงา ฯลฯ ทั้งนี้การจัดทำโครงการปันสุขสู้ภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2 ในครั้งนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ตั้งแต่การร่วมคัดเลือกของบริจาค ไปจนถึงการหาสถานที่สำหรับมอบความช่วยเหลือ และเร็วๆนี้ บริษัทมีแผนที่จะสานต่อโครงการปันสุขสู้ภัยโควิด-19 ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกันการขยายการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

Exit mobile version