News

Home News

Latest News

สปสช.เขต13กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Facebook (Live)...