NABR ยกย่องการตัดสินใจของ IUCN ในการทบทวนสถานะของลิงแสม

แนวทางทางวิทยาศาสตร์เพื่อบ่งชี้ว่าสัตว์สายพันธุ์นี้อยู่ในสถานะ ‘ใกล้สูญพันธุ์’ อย่างแท้จริงหรือไม่

วอชิงตัน, 25 มิถุนายน 2567 /PRNewswire/ — สมาคมวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติ (National Association for Biomedical Research หรือ NABR) ยกย่องการตัดสินใจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) ในการทบทวนการประเมินสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” ของลิงแสม (macaca fascicularis) ใหม่อีกครั้ง

“NABR มีความยินดีที่ IUCN จะทบทวนการประเมินสถานะ ‘ใกล้สูญพันธุ์’ ของลิงแสมใหม่อีกครั้ง” Matthew R. Bailey ประธาน NABR กล่าว “การตัดสินใจของ IUCN ในการยกระดับลิงแสมเป็นสัตว์ ‘ใกล้สูญพันธุ์’ ในปี 2565 นั้นไม่สมเหตุสมผล และไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดย NABR หวังว่าจะได้ร่วมงานกับ IUCN เพื่อรับรองความสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการต่าง ๆ”

ในปี 2566 NABR ได้เรียกประชุมทีมตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อทบทวนพื้นฐานการกำหนดสถานะของ IUCN1 โดยในเดือนกันยายน 2566 NABR ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อ IUCN ตามด้วยคำร้องฉบับเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยคำร้องฉบับเพิ่มเติมได้ขอให้ IUCN ดำเนินการประเมินสถานะของลิงแสมใหม่อีกครั้งโดยอิงตามหลักวิทยาศาสตร์

คำร้องเพิ่มเติมของ NABR แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ Hansen และคณะ (Hansen et al. 2022) ซึ่ง IUCN ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจยกระดับสถานะของลิงแสมไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่2

นอกจากนี้ คำร้องฉบับแยกที่ยื่นโดยดร. Hank Jenkins ยังเสริมว่าวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ Hansen และคณะ (2022) มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ IUCN จำเป็นต้องตรวจสอบ โดยคำร้องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ IUCN

แม้ว่า IUCN ไม่มีอำนาจในเชิงนิติบัญญัติหรือการกำกับดูแล แต่การขึ้น ‘บัญชีแดง’ ของลิงแสมอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับสัตว์สายพันธุ์ดังกล่าว การตัดสินใจของ IUCN ในการกำหนดสถานะ ‘ใกล้สูญพันธุ์’ ของลิงแสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยทางชีวการแพทย์

ยาที่สั่งโดยแพทย์ 6 รายการจาก 25 รายการถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากลิงแสม3 การวิจัยในลิงแสมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู4 ภูมิคุ้มกันวิทยา5 มะเร็ง6 การพัฒนาวัคซีน7 และเภสัชวิทยา8

สามารถอ่านคำตัดสินขั้นสุดท้ายของ IUCN ทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/IUCNRulingLTMs

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องของ NABR ทางออนไลน์ได้ที่ www.nabr.org

เกี่ยวกับ สมาคมวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติ

สมาคมวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติ (NABR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2522 เป็นสมาคมไม่แสวงกำไรตามกฎหมายมาตรา 501(c)(6) ของสหรัฐแห่งเดียวที่มุ่งอุทิศตนเพื่อนโยบายสาธารณะที่สมเหตุสมผลสำหรับการใช้สัตว์ในการวิจัย การศึกษา และการทดลองทางชีวการแพทย์อย่างมีมนุษยธรรม สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์และโรงเรียนสัตวแพทย์ โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน บริษัทเภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มผู้ป่วย และสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพกว่า 340 แห่ง ที่พึ่งพาการวิจัยในสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ในระดับโลก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ www.nabr.org

1 สมาชิกทีมตรวจสอบทางเทคนิคของ NABR ประกอบด้วย ดร. Ray Hilborn มหาวิทยาลัยวอชิงตัน; ดร. David Smith อดีตเจ้าหน้าที่กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา; และ ดร. Robin Waples มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

2 ดู Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 FBR’s Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL อ่านออนไลน์ได้ที่ https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. เวชศาสตร์ฟื้นฟู

5  https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 ภูมิคุ้มกันวิทยา

6  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer การวิจัย/รักษามะเร็ง

7https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ การพัฒนาวัคซีนโควิด19

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ เภสัชวิทยาเชิงพฤติกรรม

ติดต่อ: Eva Maciejewski
อีเมล: emaciejewski@nabr.org
(202) 967-8305

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1138543/4779677/NABR_Logo.jpg?p=medium600

 

View original content to download multimedia: Read More