9krapalm.com

Infographic – AEC กับการพัฒนาของวงการไอที

การรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้ เชื่อว่าคนในวงการไอทีหลายๆ คน คงอยากรู้ว่าในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้น ได้ให้ความสำคัญและมีแนวทางในการใช้และพัฒนาไอที หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปในรูปแบบไหน จะสร้างประโยชน์และผลกระทบอะไรกับประเทศได้บ้าง ทางไทยแวร์จึงขอนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AEC  มาเป็น Thaiware Infographic ฉบับที่ 25 AEC กับการพัฒนาของวงการไอที มาให้ได้ชมกัน

Exit mobile version