9krapalm.com

CGTN: สภานิติบัญญัติจีนเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนและปรับปรุงระบบสภาประชาชน พร้อมกับส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ (Whole-Process People’s Democracy) อย่างต่อเนื่อง

นายหลี่ จ้านซู (Li Zhanshu) ประธานคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13 ได้กล่าวเรียกร้องในขณะที่นำเสนอรายงานการทำงาน ระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1

รายงานสมุดปกขาวในหัวข้อ “ประเทศจีนกับประชาธิปไตยที่ได้ผลจริง” (China: Democracy That Works) ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักสารสนเทศของคณะมุขมนตรีจีนในปี 2564 ระบุว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ คือรูปแบบของประชาธิปไตยสังคมนิยมที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของกระบวนการประชาธิปไตยและทุกภาคส่วนของสังคม

“พลังที่แข็งแกร่งและความเป็นเลิศ” ของสภาประชาชนแห่งชาติ

รายงานระบุว่า สภาประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการถาวรประจำสภาฯ ยังคงยึดมั่นในความเป็นผู้นำของพรรค สถานะของประชาชนในฐานะผู้เป็นนายของประเทศ และการปกครองตามกฎหมาย

นายหลี่กล่าวว่า วาระการดำรงตำแหน่งห้าปีของคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13 ตรงกับช่วงเวลาของ “การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่” ซึ่งพรรคและประเทศชาติกำลังเฟื่องฟู

เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นายหลี่เน้นย้ำว่า แนวคิดประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการนั้น ได้อธิบายความหมาย คุณลักษณะที่สำคัญ และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยสังคมนิยมในจีนเอาไว้อย่างลึกซึ้ง

ในปี 2564 จีนได้จัดการประชุมส่วนกลางว่าด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาประชาชนที่กรุงปักกิ่ง และในครั้งนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการในจีน “ไม่เพียงแต่มีสถาบันและกระบวนการที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และปฏิบัติได้จริง”

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า “เป็นระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมที่มีขอบเขตกว้างที่สุด แท้จริงที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

รายงานการทำงานยังระบุด้วยว่า สภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13 ได้ปฏิบัติตามตามรัฐธรรมนูญอย่างเต็มรูปแบบ โดยยึดมั่นในอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญตลอดวาระห้าปี

รายงานระบุว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือ สภาประชาชนแห่งชาติได้รับรองรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือองค์ประกอบสำคัญของระบอบสังคมนิยมเอกลักษณ์จีน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขยังได้กำหนดบทบาทของ “แนวคิดของนายสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมเอกลักษณ์จีนในยุคใหม่” เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมทางการเมืองและสังคมของจีน

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ

รายงานระบุว่า การปฏิบัติงานในช่วงห้าปีที่ผ่านมาทำให้เข้าใจในความหมาย ลักษณะพื้นฐาน และข้อกำหนดที่จำเป็นของระบบสภาประชาชนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รายงานระบุว่า “เราต้องสนับสนุนความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และปฏิบัติตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือสิ่งสำคัญที่สุดของระบอบสังคมนิยมเอกลักษณ์จีน”

รายงานระบุว่า ปี 2566 เป็นปีแรกที่จีนปฏิบัติตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับการทำงานของคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติในปีนี้ รายงานได้เน้นย้ำถึงความพยายามในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ การบังคับใช้กฎหมาย การยกระดับการกำกับดูแลของสภาประชาชน การปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ

https://news.cgtn.com/news/2023-03-07/Li-Zhanshu-delivers-NPC-Standing-Committee-work-report-1hYFWddsbmM/index.html

Exit mobile version