9krapalm.com

BEST Express บริจาคเครื่องอุปโภคผ่านมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย หนึ่งในห้าบริษัทขนส่งพัสดุด่วนเอกชนแถวหน้าของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “BESTปันสุขเพื่อสังคม” เพราะโอกาสของคนเราไม่เท่ากัน เบสท์จึงขอร่วมแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เบสท์มุ่งเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบวิกฤตโควิดเป็นสำคัญ โดยได้บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่อีซี่เทป สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยติดเตียงดูแลตนเองไม่ได้ พร้อมด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดความดัน รวมจำนวน 1 พาเลท มูลค่ากว่า 50,000 บาท ผ่านมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงต่อไป โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นผู้รับมอบของบริจาคครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข41 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Exit mobile version