9krapalm.com

โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันแห่งความรัก

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง เป็นตัวแทนโรงแรมฯ ให้การสนับสนุนรางวัลห้องพักเป็นของขวัญวันแห่งความรัก ที่ทางสำนักทะเบียนอำเภอบ้านฉางได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ โดยมี กิติพงศ์ อุระวัตร (คนที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอบ้านฉาง และพัชรพงษ์ พงศ์ปัญญพัส (คนที่ 1 จากซ้าย) ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Cape & Kantary Hotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version