9krapalm.com

โพลีพลาสติกส์ เปิดตัว DURACIRCLE (TM) โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนเพื่อการรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรม

โพลีพลาสติกส์ กรุ๊ป (Polyplastics Group) ซัพพลายเออร์เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว DURACIRCLE (TM) โครงการริเริ่มเพื่อการรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรม โดยความพยายามนี้ครอบคลุมถึงโซลูชันด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การบรรลุอัตราการรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรม 100% โดยไม่ถูกจำกัดด้วยรูปแบบธุรกิจการผลิตและการจำหน่ายพลาสติกในปัจจุบัน เป้าหมายของโพลีพลาสติกส์คือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593

รูปภาพ: https://kyodonewsprwire.jp/img/202307267479-O1-3QOW4TFW

โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนระยะที่หนึ่งประกอบด้วยการเปิดธุรกิจบริการรีคอมพาวนด์ DURACIRCLE (TM) Re-compounding Service ขึ้นใหม่ เพื่อนำเสนอวัสดุรีไซเคิลเชิงกลคุณภาพสูง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การรีไซเคิลเชิงกลเป็นวิธีการหลอมขยะพลาสติกด้วยความร้อนและแปรรูปกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ

DURACIRCLE (TM) Re-compounding Service มีความแตกต่างจากการรีไซเคิลแบบเดิมอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายคือการรีไซเคิลแบบปิด (Horizontal Recycling) ซึ่งถือว่าทำได้ยากสำหรับพลาสติกวิศวกรรม เนื่องจากวัสดุที่นำกลับมาใช้งานต้องมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ การรีไซเคิลแบบปิดเป็นวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดิม เช่น การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นขวดพลาสติกเหมือนเดิม

วัสดุที่ยังไม่ผ่านการบริโภค (Pre-consumer Material) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิตได้และไม่มีข้อกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิล ทั้งนี้ วัสดุที่ยังไม่ผ่านการบริโภคคือวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น พลาสติกจากกระบวนการฮอตรันเนอร์ (Hot Runner) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (Non-conforming Product) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้บริโภค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัสดุรีไซเคิลเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (Post-Industrial Recycling (PIR) Material)

นอกเหนือจากการขยายโครงการ DURACIRCLE (TM) ไปยังตลาดต่าง ๆ นอกประเทศญี่ปุ่นแล้ว โพลีพลาสติกส์ยังมีแผนที่จะพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลสำหรับวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคมาแล้ว (Post-Consumer Recycled (PCR) Material) ซึ่งนำมาแปรรูปได้ยาก นอกจากนี้ เนื่องจากความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โพลีพลาสติกส์จึงพัฒนาโซลูชันแห่งอนาคตสำหรับการรีไซเคิลเชิงกล การรีไซเคิลเชิงเคมี และวัฏจักรคาร์บอนไบโอเจนิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.polyplastics-global.com/en/approach/21.html

*DURACIRCLE (TM) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

เกี่ยวกับโพลีพลาสติกส์
บริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด (Polyplastics Co., Ltd.) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาและการผลิตเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC และ LFT โดยบริษัทครองส่วนแบ่งตลาด POM, LCP และ COC มากที่สุดในโลก บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งระดับโลก ตลอดจนทรัพยากรการผลิตและการขายที่สามารถสร้างสรรค์โซลูชันที่ก้าวล้ำสำหรับตลาดทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ที่มา: บริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด

Exit mobile version