9krapalm.com

แอกซ่าสนับสนุน “วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ” ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 24

บรรยายภาพ – บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย มร. โคลด เซนย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า ให้การต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และพนักงานที่ได้รับเชิญให้ร่วมชมการแสดงอันตระการตาจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Exit mobile version