9krapalm.com

แอกซ่าร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ ชมงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 24 รอบปฐมทัศน์

บรรยายภาพ – บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. โคลด เซนย์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยนางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ (ขวา) ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า และนางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานบริหารช่องทางการขาย ณ บูธแอกซ่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: บริษัท แฟรนคอม เอเชีย จำกัด

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version