9krapalm.com

แอกซ่าร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ ชมงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 24 รอบปฐมทัศน์

บรรยายภาพ – บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. โคลด เซนย์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยนางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ (ขวา) ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า และนางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานบริหารช่องทางการขาย ณ บูธแอกซ่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Exit mobile version