9krapalm.com

แม็คกรุ๊ป มอบผ้ายีนส์ให้น้องผู้พิการฯ

นายวิรัช เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบผ้ายีนส์ให้กับน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนประจำและเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป โดยมี นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด สุขาภิบาล2 เมื่อเร็วๆนี้

Exit mobile version