9krapalm.com

ฮอนเอ็กซ์ อิงค์ กำหนดเส้นตายสำหรับการยื่นเรียกค่าชดเชย กรณีได้รับอันตรายจากแร่ใยหิน

ฮอนเอ็กซ์ อิงค์ (HONX, Inc. หรือ “HONX”) ดำเนินการสร้าง เป็นเจ้าของ และบริหารงานโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งเดิมชื่อ เฮสส์ ออยล์ เวอร์จิน ไอส์แลนด์ส คอร์ปอเรชัน (Hess Oil Virgin Islands Corporation หรือ “HOVIC”) ในระหว่างปี 2508-2541 บนเกาะแซงต์ครัวซ์ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา คนงานซึ่งทำงานอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและคนอื่น ๆ ที่สัมผัสกับคนงานเหล่านี้) อาจได้รับอันตรายจากแร่ใยหิน

ใครก็ตามที่เชื่อว่าตนมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยจาก HONX เนื่องจากป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน จะต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย

โรงกลั่นน้ำมันเกือบทุกแห่งที่สร้างขึ้นก่อนปี 2523 ใช้หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ แร่ใยหินเป็นเส้นใยที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุต่าง ๆ เช่น สายไฟหุ้มฉนวน ท่อ หม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับดักไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว แผงไฟฟ้า ปะเก็น วัสดุบรรจุภัณฑ์ กังหัน คอมเพรสเซอร์ ซีเมนต์ และท่อซีเมนต์

โรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินอาจรุนแรงมากหรืออาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งคอหอย มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคแอสเบสโตสิส หรือโรคปอดเรื้อรังจากแร่ใยหิน และโรคปอดบวม การแจ้งเตือนนี้อาจหมายรวมถึงผู้ที่เคยสัมผัสกับแร่ใยหินเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินอาจเพิ่งแสดงอาการหลังจากที่เวลาผ่านไปนานนับสิบปี

บุคคลอาจได้รับแร่ใยหิน หากตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวทำงานที่โรงกลั่นน้ำมัน โดยอาจเป็นลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือมีบทบาทหน้าที่อื่น นอกจากนี้ บุคคลที่สัมผัสกับผู้ที่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมัน อาจเสี่ยงได้รับแร่ใยหินเช่นกัน (ยกตัวอย่างเช่น สามีภรรยา หรือพ่อแม่ ผู้ปกครองอาจนำแร่ใยหินติดเสื้อผ้ากลับไปที่บ้าน) โดยบุคคลเหล่านี้สามารถยื่นคำร้องในนามของสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้เยาว์

สำหรับบุคคลใดก็ตามที่อาจสัมผัสแร่ใยหินจากโรงกลั่นน้ำมัน และได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหรือกำลังมีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน สามารถยื่นคำร้องภายในกำหนดเส้นตายวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. (เขตเวลาตอนกลาง) โดยยื่นคำร้องได้ทางออนไลน์ที่ www.St.CroixClaims.com ทั้งนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าชดเชยได้จากเว็บไซต์ หรือติดต่อขอรับที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-855-345-6272 (โทรฟรี) หรือ 949-236-4562 (ระหว่างประเทศ) บุคคลทั่วไปขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ไม่มีประกัน (Official Committee of Unsecured Creditors) ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ HONXClaimantInfo@akingump.com การกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยอาจใช้เวลาเพียงห้านาทีเท่านั้น

คนงานที่โรงกลั่นน้ำมัน (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและคนอื่น ๆ ที่สัมผัสกับคนงานเหล่านี้) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหรือกำลังมีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน จะต้องยื่นคำร้องเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยจาก HONX คนงานที่โรงกลั่นน้ำมัน (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและคนอื่น ๆ ที่สัมผัสกับคนงานเหล่านี้) ซึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหรือมีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน ควรปรึกษากับทนายความ

สื่อมวลชนติดต่อ
อีเมล: TeamHonx@stretto.com
โทรศัพท์: 855.345.6272 (โทรฟรี) หรือ 949.236.4562 (ระหว่างประเทศ)

Exit mobile version