9krapalm.com

อ.อ.ป. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา “บุตร-ธิดา” สื่อฯ

นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมใน “พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สื่อมวลชนสายเกษตร ประจำปี 2566” ซึ่งจัดโดยสมาคมสิ่อมวลชนเกษตรฯ ในการนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับบุตร – ธิดา ของสื่อมวลชนสายเกษตร จำนวน 1 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ ทางสมาคมสื่อฯ ได้เรียนเชิญ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version