9krapalm.com

องค์การความร่วมมือทางดิจิทัลย้ำความร่วมมือพหุภาคีจำเป็นต่อการอุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดิจิทัล

– องค์การความร่วมมือทางดิจิทัลเผยแพร่รายงาน “อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ” เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางดิจิทัลสำหรับทุกคน

องค์การความร่วมมือทางดิจิทัล (Digital Cooperation Organization หรือ DCO) เผยแพร่รายงาน “อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ” (Bridging the Gap) ในระหว่างการประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum) ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการยกระดับความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศ เพื่ออุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและรับประกันว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล

รายงานดังกล่าวมาจากการปรึกษาหารืออย่างครอบคลุมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนและภูมิภาค ซึ่งดำเนินการโดยองค์การความร่วมมือทางดิจิทัล โดยเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการสนับสนุนประเทศสมาชิกให้พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโต รายงานฉบับนี้นำเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศขนาดเล็กและประเทศกำลังพัฒนา ในการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเท่าเทียม

ดีมาห์ อัลยาห์ยา (Deemah AlYahya) เลขาธิการองค์การความร่วมมือทางดิจิทัล กล่าวว่า “ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน จนกลายเป็นกระดูกสันหลังของสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม นอกจากโอกาสมากมายมหาศาลแล้ว เศรษฐกิจดิจิทัลยังนำมาซึ่งความท้าทายที่น่ากลัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักว่าความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหน่วยงานเอกชนเพียงลำพัง มีเพียงความร่วมมือพหุภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับความท้าทาย ใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่ได้รับ และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

รายงานนี้รวบรวมมาจากงานวิจัยต้นฉบับและผลการประชุมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมโต๊ะกลม 5 รายการ ใน 5 เมือง ทั่ว 5 ทวีป การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคจาก 12 ประเทศ และบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 37 ท่าน

“รายงานอุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำมีจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศสมาชิกของเราที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของตนเอง นอกจากการให้บริการข้อมูล บริการสนับสนุน และบริการให้คำปรึกษาสำหรับประเทศสมาชิกแล้ว องค์การความร่วมมือทางดิจิทัลยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นผ่านความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบแนวคิดริเริ่มที่เน้นสร้างผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม เราขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมารวมตัวกันและร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับทุกคนในทุกที่” ดีมาห์ อัลยาห์ยา กล่าว

อ่านรายงาน “อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ” ขององค์การความร่วมมือทางดิจิทัลได้ที่ www.dcoinsights.com/btg

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การความร่วมมือทางดิจิทัลได้ที่ https://www.dco.org, https://twitter.com/dcorg และ https://www.linkedin.com/company/dcorg/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1986641/Bridging_the_Gap.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1867632/DCO_Logo.jpg

Exit mobile version