9krapalm.com

มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู จ. อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ – มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ร่วมส่งมอบน้ำดื่มเฮอริเทจ ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 420 ขวด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู ในพื้นที่อำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ (ซ้าย) ตัวแทนจากมูลนิธิฮารูณ และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางรัก เป็นผู้รับมอบ ณ มัสยิดฮารูณ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Titapa Kaeoman

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version