9krapalm.com

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง ฉลองครบรอบ 70 ปี สะท้อนอดีตอันรุ่งเรืองและอนาคตอันรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง (CQJTU) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาดาบาและแม่น้ำแยงซี และมีบทบาทในการบ่มเพาะผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญมาหลายต่อหลายรุ่นเบื้องหลังโครงการคมนาคมสำคัญของประเทศ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้จัดอีเวนต์เฉลิมฉลอง ไปจนถึงการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาระบบคมนาคมของแวดวงเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

CQJTU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีจุดแข็งอยู่ที่สาขาวิศวกรรมขนส่ง โดยย้อนกลับไปเมื่อปี 2494 นั้น สถาบันแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในชื่อสถาบันเทคโนโลยีขนส่งแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Transportation Technological Academy) เพื่อบ่มเพาะผู้มีความสามารถในการสร้างถนนจากเฉิงตูไปลาซา จากนั้นในปี 2503 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการสื่อสารแห่งฉงชิ่ง จากการผนวกรวมกับแผนกวิศวกรโยธาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตู แผนกโลหการของวิทยาลัยโลหการเสฉวน และแผนกวิศวกรรมชลศาสตร์ของสถาบันวิศวกรรมการขนส่งทางน้ำอู่ฮั่น ต่อมาในปี 2528 ได้กลายเป็นหนึ่งในสถาบันที่ให้การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยกลุ่มที่สาม และในปี 2549 ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง และก้าวขึ้นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาเอก

ความก้าวหน้าและผลงานที่สร้างไว้ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ CQJTU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงมี 3 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่ Nan’an, Western (Chongqing) Science City และ Daping โดยมีพื้นที่รวมเกือบ 200 เฮกตาร์ และมีอาคารเรียนรวมกว่า 820,000 ตารางเมตร ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์สาธิตการสอนระดับประเทศ 1 แห่ง และระดับเทศบาล 6 แห่ง สอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 16 หลักสูตร และหลังปริญญาเอก 3 หลักสูตร มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงเปิดสอน 19 แผนกด้วยกัน โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีชั้นนำระดับประเทศ 13 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาตรีชั้นนำของฉงชิง 38 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงเน้นการสอนแบบ “Transportation+” โดยมุ่งสำรวจแนวทางในการบ่มเพาะกลุ่มคนหัวกะทิอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงมีนักศึกษาเต็มเวลากว่า 30,000 ราย อัตราการจ้างงานเบื้องต้นของนักศึกษาปริญญาตรีก็ทะลุหลัก 90% มา 23 ปีติดต่อกันแล้ว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงยังเป็นหนึ่งใน “มหาวิทยาลัยแบบอย่างของจีนในด้านการจ้างงาน” และ “มหาวิทยาลัยแบบอย่างของจีนในด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ” ด้วย

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงมีความก้าวหน้าในขีดความสามารถทางนวัตกรรมเทคโนโลยีตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุม โดยมีแพลตฟอร์มการวิจัยระดับชาติ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสะพานและอุโมงค์ในพื้นที่ภูเขา ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีควบคุมทางน้ำ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสำหรับการพัฒนาวัสดุเพื่อการคมนาคมและวิศวกรรมโยธาระดับประเทศและท้องถิ่น ไปจนถึงแพลตฟอร์มระดับมณฑลและกระทรวงรวม 41 แห่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกกว่า 20 แห่ง ทางมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายในสาขาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมในพื้นที่ภูเขา ทางน้ำทางนิเวศ อุปกรณ์การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งและโลจิสติกส์ และการบินที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยคว้ารางวัลมาแล้ว 16 รายการในพิธีมอบรางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ รวมถึงรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับประเทศ ตลอดจนรางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมณฑลและกระทรวงรวมกว่า 500 รายการ

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงได้ริเริ่มกลุ่ม Sino-Polish University Consortium ขึ้นภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative และได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อ 2 แห่งในเบนินและสหรัฐ โดยเป็นสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรองจาก Chinese Government Scholarship และ International Chinese Language Teachers Scholarship เพื่อมอบหลักสูตรร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรวม 6 หลักสูตร และหลักสูตรนอกประเทศจีนอีก 3 หลักสูตรจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในไทย ศรีลังกา และเบนิน

ในอนาคตข้างหน้า มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงจะยังคงยึดมั่นในการสร้าง “คุณงามความดีในความนึกคิดและแวดวงคมนาคมทั่วโลก” และสานต่อขนบธรรมเนียมในการเปรียบเป็น “หินปูพื้น” เพื่อขยายอิทธิพลให้ก้าวไกลจากภูมิภาคตะวันตกและจีน เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่นในระดับสากล โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่สาขาวิศวกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าของสาขาต่าง ๆ และอุตสาหกรรมการขนส่ง เศรษฐกิจท้องถิ่น และการพัฒนาสังคม

ที่มา: มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง

Exit mobile version