9krapalm.com

“พีไฟว์กรุ๊ป” สืบสานพุทธศาสนาถวายสังฆทาน วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะงักจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้พนักงานเจอกับภาวะค่าครองชีพที่กระทบอย่างหนัก พีไฟว์กรุ๊ป สวนกระแสเศรษฐกิจในครั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพราะพนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญในการร่วมต่อสู้และฟันฝ่าวิกฤติไปพร้อมกับบริษัท
คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีไฟว์กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ในสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านไปได้ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานจากผลของค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงมอบเงินพิเศษโบนัสกลางปี 2565 ให้พนักงานทุกคนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพช่วงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ฝ่าฟันเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่มอบให้กับพนักงาน ตามนโยบายบริษัท “From Family To Family”

Exit mobile version