9krapalm.com

บี.กริม ผนึกสตาร์ทอัพ อัลโต้เทค คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Performance ARI Tech Startup Award จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพร้อมร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงาน ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

บี.กริม ร่วมกับอัลโต้เทค (AltoTech) บริษัทสตาร์ทอัพด้านการจัดการพลังงานชนะเลิศรางวัล The Best Performance ARI Tech Startup Award ในกิจกรรม Demo Day ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพกับนักลงทุนขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program @ EEC
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 บี.กริม ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึกในกลุ่ม ARI-Tech (AI, Robotics และ Immersive IoT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ จากบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จับคู่สตาร์ทอัพและบริษัทพันธมิตรเข้าสู่รอบสุดท้ายรวม 10 ทีม โดย บี.กริม ได้จับคู่กับ “อัลโต้เทค” บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT และได้เลือกอาคาร Garden Wing ซึ่งตั้งอยู่ใน บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อทำการทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการ
สำหรับขั้นตอนดำเนินงาน อัลโต้เทค ได้ทำการสำรวจโครงสร้างอาคาร การใช้พลังงานภายในอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมนำเสนอโซลูชันลดการใช้พลังงานในอาคารด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์มจัดการพลังงานที่ชื่อว่า Alto Energy Edge ซึ่งสามารถจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยมี AI ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้อาคารสามารถจัดการพลังงานได้อย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Self-driving Building ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรที่มุ่งลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบ AI สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย
· ปรับม่านอัตโนมัติตามความเข้มของแสง (Ambient Light) จากภายนอกอาคาร
· ปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามจำนวนคน โดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือปริมาณโหลดความร้อนภายในอาคาร โดยใช้ AI ปรับระดับความเย็นซึ่งเรียนรู้จากความสบายของผู้ใช้อาคาร
· ปรับการทำงานของเครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) อัตโนมัติตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร
· ตรวจวัดการใช้พลังงานแบบ Real Time รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เพื่อตรวจสอบการใช้ไฟและกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลร่วมกับการจัดการพลังงานภายในอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
· ตรวจสอบสถานะการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านแพลตฟอร์มจัดการพลังงานด้วยระบบ AI หรือ Manual
· ประเมินสภาพอากาศปัจจุบันด้วยสถานีตรวจวัดอากาศ (Weather Station) และการพยากรณ์อากาศเพื่อปรับการใช้พลังงานภายในอาคาร
· จำลองการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin)
มร. ฟาบรีส กู๊ดซ์แมน ประธานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและอัลโต้เทคในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และ IoT ซึ่งนวัตกรรมของอัลโต้เทคนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ บี.กริม ในอนาคต ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตอบโจทย์ปรัชญาในการ
“ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ของ บี.กริม ซึ่งแพลตฟอร์มในการจัดการพลังงานของอัลโต้เทค สามารถเข้ามาเติมเต็มโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีของ บี.กริม ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
นายวโรดม คำแผ่นชัย ซีอีโอ บริษัท อัลโต้เทค จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความร่วมมือกับ บี.กริม บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์ม AI ในการจัดการพลังงานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคาร Garden Wing ลงได้สูงสุดถึง 28% ต่อปีแล้ว ยังมีระบบ Feedback ด้วย QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารแจ้งให้ระบบ AI เรียนรู้ถึงระดับความสบาย และทำให้อาคารสามารถปรับการใช้พลังงานและระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
“เราได้นำเสนอผลการดำเนินงานนี้ในกิจกรรม Demo Day ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best Performance ARI Tech Startup Award ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งบี.กริม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด” นายวโรดม กล่าว
ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของ บี.กริม มีโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการออกแบบระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ระบบควบคุมคุณภาพอากาศและยับยั้งเชื้อโรค ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) และระบบจัดการอาคารผ่าน IoT เป็นต้น บี.กริม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจด้าน IoT พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตขึ้น ซึ่งหลังจากโครงการนี้ บี.กริม และอัลโต้เทค มีแผนที่จะร่วมมือพัฒนาโซลูชันด้าน AI และ IoT ที่มุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน และต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bgrimmgroup.com/ และ https://altotech.net/

Exit mobile version