9krapalm.com

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ “UV” นำสิ่งของและเงินบริจาคมอบให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก – มูลนิธิเด็ก

ธารน้ำใจ

ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดออล จำกัด และ เอกภาพ สุภัคเลิศ (ขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ “UV” นำสิ่งของและเงินบริจาคมอบให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก – มูลนิธิเด็ก โดยมี กานต์ ธงไชย (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: extra

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version