9krapalm.com

ดีป้า เตรียมจัดงาน Thailand Digital IP Forum 2023 ชวนรับชมไลฟ์สัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล 14 กุมภาพันธ์นี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เตรียมจัดงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2023” งานสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้และความตระหนักรู้ถึงการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลที่สอดรับกับสถานการณ์ยุคดิจิทัลในหลากหลายมิติ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมและสาระความรู้ที่ไม่ควรพลาด การสัมมนาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล พร้อมสิทธิประโยชน์การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน IP Voucher โดยสามารถเข้าร่วมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Thailand Digital IP Forum 2023 เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล มีการนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับการขยายพรมแดนแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นอกจากนี้ยังมีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เทคนิคการขอรับสิทธิบัตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล, เคล็ด (ไม่) ลับความสำเร็จจากผู้ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher), ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม, “โอกาสและความท้าทายในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา และปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: กรณีตัวอย่างเครื่องหมายการค้าบนโลก Metaverse

ขอเชิญทุกท่านพบกับกิจกรรมสัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งในเพจ www.facebook.com/depathai ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Exit mobile version