9krapalm.com

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จำนวน 100 รีม และ Double A Care หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3D V-SHAPE Smart FIT จำนวน 1,000 กล่อง ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

Exit mobile version