9krapalm.com

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ ให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ป้องกันโควิด-19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (คนซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ Double A Care ให้แก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ดร. มนัส โนนุช (คนขวา) ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ชุมชนและจุดบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยกันและกัน ให้คนไทยจิตใจแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Exit mobile version