9krapalm.com

ดร.โรเบิร์ต ชาลดินี เปิดสถาบันชาลดินี เสริมศักยภาพแก่ผู้สนใจสร้างพลังโน้มน้าวและจูงใจทั่วโลก

ดร.โรเบิร์ต ชาลดินี (Dr. Robert Cialdini) ผู้ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการโน้มน้าวใจ ประกาศเปิดสถาบันชาลดินี (Cialdini Institute) โดยสถาบันนี้เป็นธุรกิจแปลกใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมแบบครอบคลุมแก่มืออาชีพ โค้ช ผู้ฝึกสอน วิทยากร ตัวแทน ทีมงานในบริษัท และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของแรงโน้มน้าวและจูงใจอย่างมีจรรยาบรรณให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับทุกคน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก้าวย่างอันสำคัญนี้ ดร.ชาลดินีจึงได้จัดงานสัมมนาที่น่าสนใจทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 2 ครั้งในวันที่ 15 และ 17 มิถุนายน ซึ่งสามารถดึงดูดให้ผู้ใฝ่รู้และต้องการสร้างพลังโน้มน้าวและจูงใจให้เข้าร่วมได้ถึง 10,791 คนจากทั่วโลก ในการสัมมนาดังกล่าว ‘เจ้าพ่อแห่งการโน้มน้าวใจ’ (Godfather of Influence) ได้แบ่งปันความรู้และความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการโน้มน้าวใจที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม 4 กรณี โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างความยิ่งใหญ่เล็ก ๆ (Small BIG) ซึ่งหมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

หลักสูตรที่ครอบคลุม ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ ดร.ชาลดินีจะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยกตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่กูเกิล (Google), โคคา-โคล่า (Coca-Cola) และอลิอันซ์ (Allianz) การมีสถาบันชาลดินี และเว็บไซต์ www.cialdini.com จึงช่วยให้ผู้คนที่สนใจและใฝ่รู้ด้านการสร้างพลังโน้มน้าวและจูงใจสามารถเข้าถึงผลงานตลอดชีวิตของดร.ชาลดินีได้จากทุกที่ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของสถาบันฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เชิงลึกและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทันที ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับความรู้ที่เป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในสาขาของตนอย่างแน่นอน

สร้างผลลัพธ์เชิงบวก “ผมถือว่าสถาบันชาลดินีเป็นจุดสูงสุดในอาชีพของผม” ดร.ชาลดินี กล่าว “การทำความเข้าใจวิธีสร้างแรงจูงใจต่อผู้อื่นและตัวเราเองอย่างมีจรรยาบรรณ ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายนานัปการในปัจจุบัน และสร้างสรรค์ผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับทุกคนได้ กระนั้นก็ตาม ลำพังตัวผมเองไม่สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากเท่ากับที่เราเข้าถึงด้วยกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงเลือกที่จะทำให้ผลงานตลอดชีวิตของผมสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้สนใจใฝ่รู้ด้านการสร้างพลังโน้มน้าวและจูงใจจากทั่วโลก”

เกี่ยวกับดร.ชาลดินี ดร.โรเบิร์ต ชาลดินี เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับที่เป็นเสาหลักในศาสตร์แห่งการสร้างแรงโน้มน้าวและจูงใจ รวมถึงการนำแรงนี้ไปใช้ในธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ หลักการโน้มน้าวใจทั้งเจ็ดประการของ ดร.ชาลดินี ซึ่งประกอบด้วย การตอบแทน (Reciprocity), ความชอบ (Liking), การใช้หลักฐานทางสังคม (Social Proof), อำนาจ (Authority), ความขาดแคลน (Scarcity), ความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอ (Commitment & Consistency) และเอกภาพ (Unity) ได้กลายเป็นหลักสำคัญขององค์กรที่จริงจังต่อการสร้างแรงโน้มน้าวและจูงใจให้ได้มากขึ้น ผลงานหนังสือของดร.ชาลดินี รวมถึงเล่มที่เขียนจากงานสัมมนาชื่อ “Influence: The Psychology of Persuasion” (ชื่อไทยว่า “กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน”) ได้รับการตีพิมพ์ใน 48 ภาษา และจำหน่ายไปแล้วกว่า 7 ล้านเล่มทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันชาลดินีและหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.cialdini.com

อนุญาตให้นำรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้ไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2108595/Cialdini_Institute.jpg

Exit mobile version