9krapalm.com

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ซาอุดีอาระเบียปิดการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่สอง

การประชุมตอกย้ำว่าทั่วโลกต้องหารือและร่วมมือกันให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการแร่เชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดีอาระเบียประกาศปิดการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม (Future Minerals Forum หรือ FMF) ครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด “ผู้พิทักษ์สองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two Holy Mosques)

ในการกล่าวปิดการประชุม บันดาร์ อัลคอราเยฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ ได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ และเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี ที่ทรงสนับสนุนและอุปถัมภ์การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม และทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ท่านรัฐมนตรีกล่าวว่า ความสำเร็จของการประชุมสะท้อนให้เห็นผ่านแนวคิด ข้อเสนอแนะ และการอภิปรายของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับประกาศว่าทางกระทรวงฯ จะจัดการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่สามและครั้งต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน และยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่บนพื้นฐานของเสาหลักสำคัญ ซึ่งรวมถึงการหารืออย่างต่อเนื่องและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภาคส่วนนี้

การอภิปรายแบบคณะในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสำรวจประเด็นต่าง ๆ เช่น อนาคตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมระบบพลังงานสะอาดและยั่งยืน รวมถึงการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลสู่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในภูมิภาคโดยตรง

ในการประชุมครั้งนี้มีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวมทั้งสิ้น 60 ฉบับในอุตสาหกรรมแร่และเหมืองแร่ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน และสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจเหล่านี้ครอบคลุมการสำรวจแร่ เทคโนโลยี การสื่อสาร การใช้มาตรฐานความยั่งยืน การรับรอง รวมถึงการขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรม (Industrialization) ของภาคเหมืองแร่

ทั้งนี้ บรรดาผู้แทนได้ลงมติให้จัดการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วในภาคส่วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการแร่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นผลมาจากความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดหาแร่ที่จำเป็นสำหรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคตและสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1983479/Future_Minerals_Forum1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1983478/Future_Minerals_Forum2.jpg

Exit mobile version